אודות אסם

מדיניות איכות בטיחות והגנת הסביבה

קבוצת אסם, מנהליה ועובדיה, רואים באיכות, בטיחות והגנה על הסביבה דרך חיים.                  
על כן הם חתומים על אמנה המחייבת אותם להיות נאמנים לתקנות בינלאומיות מחמירות אשר מעמידות את החברה ומוצריה בשורה הראשונה מבחינת איכות, גהות בעבודה ושמירה על איכות הסביבה.
 

אחריות אישית, השגת אמון הצרכנים, שאיפה לאפס נפגעים, פגמים, אירועים ואובדנים ויישום מלא של דרישות המערכת בשילוב עם דרישות החוק הם היעדים אותם מציב לעצמו כל אחד ואחד בקבוצה.
ניתן לקרוא את אמנת האחריות התאגידית החתומה בידי מנכ"ל הקבוצה ומשנה המנכ"ל לתפעול.