אודות אסם

קוד התנהלות עסקית


מאז היווסדה ניהלה קבוצת אסם את עסקיה ביושר ובהגינות ותוך ציות לחוק. עובדי קבוצת אסם שותפים להתחייבות זו, ובזכותם המוניטין של קבוצת אסם הוא מנכסיה החשובים ביותר.
בשנת 2010 עדכנו את קוד ההתנהלות העיסקית של החברה ועובדיה, עקרונות אשר מצטרפים לערכי הקבוצה: תשוקה להוביל ולנצח, יוזמה, מצוינות, יושרה, שותפות וישראליות.

 


אנו רואים חשיבות עליונה להציג בפני כל אחד מעובדי הקבוצה את הקודים הברורים להתנהלות נאותה, על מנת להציג דפוסים ברורים לעבודה ועל מנת להיות חלק מהמערך העולמי של קבוצת נסטלה אסם.
כל ההנחיות וההתייחסויות במסמך כוללת עובדים ומנהלים כאחד.
היועץ המשפטי של קבוצת אסם, עו"ד אלברטו פסח, מונה לממונה אכיפה לצרכי הקוד להתנהלות עסקית.
המסמך חתום ע"י מנכ"ל קבוצת אסם.

לקריאת המסמך המלא