אחריות תאגידית

בקבוצת אסם דואגים לסביבה וחוסכים במים

אחד הערכים המרכזיים שלנו הוא חיסכון במים, נושא זה מוטבע בערכי החברה ובנהלי העבודה שלה מיום הקמתה קרא עוד

יצירת ערך משותף

קבוצת אסם פועלת מתוך תפיסה שהערך שעליה לייצר, כארגון עסקי, הינו ערך משותף. לא רק עבור בעלי המניות אלא גם ערך עבור הצרכנים, העובדים ושאר בעלי העניין. תפיסה זו אינה נדבך נוסף על הפעילות העסקית אלא היא מהווה חלק אינטגרלי מהאסטרטגיה של הקבוצה. ההבנה שחוסן החברה ורווחתם של בעלי העניין שלובים זה בזה, מכוונים אותנו בהתנהלות העסקית השוטפת שלנו. קרא עוד

העובדים וסביבת העבודה

אנו, באסם, פועלים מתוך ההשקפה כי העובדים הם הכוח המניע ובעלי העניין העיקריים של החברה. מערכת היחסים בין העובדים לחברה מושתתת על הבנה הדדית, תקשורת פתוחה, שקיפות ושותפות אמיתית, ואנו מתחייבים להמשיך להשקיע במשאב העיקרי שלנו, העובדים. קרא עוד

מדיניות איכות, בטיחות והגנת הסביבה

קבוצת אסם, מנהליה ועובדיה, רואים באיכות, בטיחות והגנה על הסביבה דרך חיים.
על כן הם חתומים על אמנה המחייבת אותם להיות נאמנים לתקנות בינלאומיות מחמירות אשר מעמידות את החברה ומוצריה בשורה הראשונה מבחינת איכות, גהות בעבודה ושמירה על איכות הסביבה. קרא עוד

מדיניות חברתית

התרבות הארגונית שהתגבשה לאורך השנים הפכה את אסם לארגון המושרש היטב בקהילה. המחויבות, השותפות והאכפתיות לקהילה שבה החברה פועלת, מהוות המשך טבעי וישיר לתפיסה זו ומהוות חלק אינטגרלי בפעילותנו. קרא עוד

קוד התנהלות עסקית

מאז היווסדה ניהלה קבוצת אסם את עסקיה ביושר ובהגינות ותוך ציות לחוק. עובדי קבוצת אסם שותפים להתחייבות זו, ובזכותם המוניטין של קבוצת אסם הוא אחד מנכסיה החשובים ביותר. קרא עוד