יצירת ערך משותף

יצירת ערך משותף

קבוצת אסם פועלת מתוך תפיסה שהערך שעליה לייצר, כארגון עסקי, הינו ערך משותף. לא רק עבור בעלי המניות אלא גם ערך עבור הצרכנים, העובדים ושאר בעלי העניין. תפיסה זו אינה נדבך נוסף על הפעילות העסקית אלא היא מהווה חלק אינטגרלי מהאסטרטגיה של הקבוצה. ההבנה שחוסן החברה ורווחתם של בעלי העניין שלובים זה בזה, מכוונים אותנו בהתנהלות העסקית השוטפת שלנו.

ביסוד התפיסה אנו מחויבים לעמידה בכל ההתחייבויות הרלוונטיות לפעילותינו מכח חקיקה, הסכמים, עקרונות פעולה וקודים. בנוסף, כחברה ששורשיה נטועים עמוק בתולדות מדינת ישראל וכחברת בת של נסטלה העולמית, אנו מחויבים לסטנדרטים הגבוהים ביותר, מעבר לדרישות החוק.

מדיניותנו של יצירת ערך משותף מקדמת את הצלחת החברה במקביל לקידום הכלכלה, הסביבה, והתנאים החברתיים בקהילה. בהתאם למדיניות כוללת זו, אנו רואים חשיבות רבה בשיתוף העובדים וספקי החברה ביעדינו לחיסכון ומניעת בזבוז, מתוך תפיסה ש 100%-מעורבות של כל הנוגעים בדבר תוביל ל0%-  פגיעה בסביבה. אנו גאים גם בכך שהתרבות הארגונית שהתגבשה לאורך השנים הפכה את אסם לארגון המושרש היטב בקהילה – המחויבות, השותפות והאכפתיות לקהילה שבה החברה פועלת, מהוות המשך טבעי וישיר למדיניותנו וחלק אינטגרלי בפעילותנו.

מיקום אתרי הייצור של קבוצת אסם בפריפריה מונע מתוך רצון לייצר מקומות עבודה והזדמנויות למוביליות חברתית דווקא במקומות בהם זה הכי חסר. אסם היא המעסיק הגדול ביותר בשדרות והרוב המכריע של מפעלינו מצויים בפריפריה הגיאוגרפית והכלכלית.

כגוף משמעותי במשק הישראלי, אנו פועלים להעמיק את ההשפעה שלנו על ידי התאמת שרשרת האספקה והכלת העקרונות של אחריות חברתית על ספקים ושותפים לדרך, לרבות בדיקת השמירה על זכויות עובדיו של הספק.

אנו גם לא שוכחים שאנו קודם כל חברת מזון שמוצריה נמצאים בכל בית בישראל, ולכן אנו פועלים לשיפור מתמיד של הערכים התזונתיים של מוצרינו לצד קידום הרגלי אכילה נכונים ואורח חיים בריא בקרב כלל האוכלוסייה על גווניה השונים. בו בזמן, אנו משקיעים רבות במשאב העיקרי שלנו, העובדים, שהם הכוח המניע של החברה, ומתחייבים להמשיך במערכת יחסים מושתתת על הבנה הדדית, תקשורת פתוחה, שקיפות ושותפות אמיתית.

עדכון דו"ח ערך משותף 2015

לקריאת הדוח המלא 2013-2014