העובדים וסביבת העבודה

העובדים וסביבת העבודה

אנו, באסם, פועלים מתוך ההשקפה כי העובדים הם הכוח המניע ובעלי העניין העיקריים של החברה. מערכת היחסים בין העובדים לחברה מושתתת על הבנה הדדית, תקשורת פתוחה, שקיפות ושותפות אמיתית, ואנו מתחייבים להמשיך להשקיע במשאב העיקרי שלנו, העובדים.

אנו רואים בצמיחת החברה את המקור המרכזי ליצירת מקומות עבודה נוספים ופיתוח הזדמנויות חדשות עבור עובדי החברה.

אסם מעודדת התאגדות עובדיה וההנהלה מקיימת דיאלוג מתמשך, פורה ומפרה, עם ארגוני העובדים השונים, ברוח הקבוצה ובסגנון המשפחתי המוכר שלה. באסם לא קיימים עובדים קבועים בייצור שאינם מועסקים ישירות על ידי הקבוצה (עובדי קבלן), ובהתקשרות עם ספקים בתחומי התמחות (אבטחה, הסעדה וכו’) אנו פועלים לוידוא שמירה על זכויות עובדיהם.

אסם היא בית לסביבת העסקה אחראית, המחבקת את עובדיה, דואגת לרווחתם, בריאותם ובטיחותם, בכל מקום ובכל עת, גם לאחר יציאתם לגמלאות. אנו מבטיחים שמירה על זכויות העובדים, מעניקים להם רשת ביטחון סוציאלי, ופועלים למניעת אפליה ושמירה על שיוויון הזדמנויות מלא. אנו רואים חשיבות עליונה בשמירת איכות חיי העובדים, בעבודה ומחוצה לה, וכן בהעשרה והכשרה של העובדים, קידומם והעצמתם, תוך מימוש הפוטנציאל הטמון בכל אחת ואחד מהם.

למידע נוסף