מדיניות איכות, בטיחות והגנת הסביבה

מדיניות איכות, בטיחות והגנת הסביבה

קבוצת אסם, מנהליה ועובדיה, רואים באיכות, בטיחות והגנה על הסביבה דרך חיים.
על כן הם חתומים על אמנה המחייבת אותם להיות נאמנים לתקנות בינלאומיות מחמירות אשר מעמידות את החברה ומוצריה בשורה הראשונה מבחינת איכות, גהות בעבודה ושמירה על איכות הסביבה.

אנו חותרים כל העת לשכלול ושיפור הביצועים הסביבתיים שלנו, לחיסכון בצריכת אנרגיה לסוגיה השונים, ובצמצום הפסולת מתוך הבנה שהרווח כולו שלנו – חיסכון בעלויות מצד אחד בטווח הארוך, והגנה על נכסי הטבע והסביבה החשובים לכולנו מצד שני.

בעשייה השוטפת מעורבים כלל העובדים תחת תפיסה ש 100% מעורבות של כל הנוגעים בדבר תוביל ל- 0% פגיעה. לשם כך אנו מקיימים הדרכות עובדים לגבי הדרכים השונות שהם יכולים לתרום להגנה על הסביבה ולשיפור הבטיחות באתרי החברה, ומטפחים את מעורבותם היומיומית, באתרי החברה ובביתם הפרטי.

אנו מחויבים לפתח, לייצר ולשווק מוצרים איכותיים ובטוחים לצריכה, העומדים בתקנות מקומיות ובינלאומיות, תוך כיבוד העקרונות להגנת הסביבה, ועל פי הקודים האתיים המושתתים בחברה.

אחריות אישית, השגת אמון הצרכנים, שאיפה לאפס נפגעים, פגמים, אירועים ואובדנים ויישום מלא של דרישות המערכת בשילוב עם דרישות החוק הם היעדים אותם מציב לעצמו כל אחד ואחד בקבוצה.

ניתן לקרוא את אמנת האחריות התאגידית החתומה בידי מנכ”ל הקבוצה ומשנה המנכ”ל לתפעול.

למסמך המלא

למסמך המלא (פורמט נגיש)

למידע נוסף