מדיניות חברתית

מדיניות חברתית

התרבות הארגונית שהתגבשה לאורך השנים הפכה את אסם לארגון המושרש היטב בקהילה. המחויבות, השותפות והאכפתיות לקהילה שבה החברה פועלת, מהוות המשך טבעי וישיר לתפיסה זו ומהוות חלק אינטגרלי בפעילותנו.

אנו פועלים במגוון דרכים למען החברה בישראל, החל מהקפדה על העסקת עובדים מכל גווני החברה הישראלית, פריסה ארצית של אתרי החברה תוך התמקדות בפיתוח הפריפריה, עידוד של התנדבות עובדים, שותפות אסטרטגית ארוכת טווח עם מיזמים חברתיים ותמיכה כלכלית בהם ועוד

כתחום השקעה מרכזי בקהילה, בחרנו באסם בנושא העולה בקנה אחד עם הליבה העסקית שלנו – קידום הביטחון התזונתי בישראל. אנו מאמינים כי בתחום זה באפשרותנו לייצר ערך משותף, למנף באופן מקסימלי את תרומתנו לקהילה ולהוביל לשינוי אפקטיבי וארוך טווח. על כן, מדיניות התרומות שגובשה בחברה מציבה במרכז את צמצום בעיית אי הביטחון התזונתי, ומשאבים רבים מושקעים בסיוע ותמיכה בבתי תמחוי, בעמותות נזקקים, בחינוך והזנת ילדים ממשפחות מעוטות יכולת, ועוד.

שותפנו העיקרי לדרך בתחום קידום הביטחון התזונתי הוא ארגון לתת – סיוע הומניטרי ישראלי שנוסד בשנת 1996 במטרה לפעול לצמצום העוני ולהעניק סיוע לאוכלוסיות במצוקה מכל המגזרים, על בסיס שוויון וערכים אוניברסליים.

בנוסף לשיתוף הפעולה עם לתת, משתתפים עובדי החברה במספר רב של מיזמי התנדבות מקומיים של אתרי הקבוצה השונים. כארגון המשולב בקהילה שבתוכה הוא פועל ושרוב אתריו פרוסים בפריפריה, אנו מעורבים בקהילה הסמוכה לכל אתר ואתר תוך התאמת הפעילויות הן לצרכי הקהילה והן לצרכי העובדים ויכולותיהם באתר הספציפי. זאת, תחת תפיסה ארגונית שמעודדת חיבור לקהילה שבה אנו חיים ומעורבות עובדים בקהילה. תפיסה זו נובעת מתוך הבנה שפעילות זו מאפשרת העצמה של העובדים לצד תרומה וטיפוח הקהילה שבה אנו פועלים.

למידע נוסף