על כל מוצר קיים מידע על רכיבים אלרגניים, חשוב להקפיד ולקרוא את המידע על גבי האריזות.