הוויטמינים מתווספים לבמבה לאחר שלב האפייה ולכן נשמר ערכם התזונתי. ערכי הוויטמינים הרשומים בגב האריזה מתייחסים לערכים המתקבלים בסוף התהליך.