תהליך מיצוי הקפאין במוצרי NESCAFE מבוצע באמצעות מים בלבד.
התהליך מבוצע בצורה דומה עבור שני מוצרי נטול קפאין: NESCAFE רד-מאג ו-NESCAFE טייסטרס צ'ויס.