בעבר נהגו נשות מזרח אירופה (יהדות אשכנז) להכין את שקדי המרק בצורה אליפטית שדמתה לשקד.
הן גם קראו לבצקיות הצהובות והאליפטיות ביידיש שקדים.