מיצוי של קפה מפולי הקפה מבוצע במים חמים בטמפרטורת רתיחה, בתהליך הדומה לבישול.