אסם בוחנת כל העת רעיונות למוצרים חדשים ותמשיך לעשות כך גם בעתיד. ניתן לפנות אלינו באמצעות עמוד שלח פנייה.