על כל מוצר מופיעה רשימת רכיבים במידה והמוצר מכיל חיטה מלאה אזי יופיע ברשימה.