המשאב האנושי – שמים את העובד במרכז

אתם מוזמנים להצטרף ולצמוח בבית של אסם, בסביבת עבודה מטפחת ותומכת.
אלפי עובדים שכבר הצטרפו לקבוצת אסם במרוצת השנים, גילו בית מקצועי ונהנו מפיתוח אישי,
אפשרויות קידום בארץ ובחו"ל, יציבות תעסוקתית ועוד מגוון הטבות – לעובד ולמשפחתו.
אם גם אתם רוצים להיות חלק מקבוצה איכותית ומיוחדת אתם מוזמנים להצטרף ולצמוח בבית של אסם.

מיום הקמתה של אסם, בשנת 1942, סיפקו מפעליה תעסוקה לתושבי האיזור.

מאז, בין דפי ההיסטוריה של אסם נשזר סיפורה של המדינה כולה והתפתחות החברה והקמת מפעליה השונים, היו לחלק בלתי נפרד מפעילויות קידום אזורי הפיתוח ברחבי הארץ, תוך יצירת מקורות תעסוקה ופרנסה יציבים.

לאורך כל שנותיה, המשאב האנושי היה ונותר המשאב המרכזי בפעילות הקבוצה. הדבר מוצא ביטוי בתפיסת עולם ניהולית וארגונית השמה את העובד/ת במרכז. משאבים רבים מופנים לטיפוח עובדי אסם, לפיתוחם המקצועי והאישי, לדאגה לרווחתם ולהגברת תחושת השייכות שלהם לחברה. בתוך כך, מושם דגש על תקשורת שקופה בתוך הארגון, בין עובדים בדרגים שונים ומתחומים שונים. פעילויות הרווחה של אסם פועלות במטרה לשפר כל העת את תנאי העובדים ולתת מענה לצרכים פרטנים.

כחברה עסקית מובילה, אימצה אסם שיטות הערכה וקידום ויוצרת קשר בין תפוקה, יעילות, יוזמה ומקצועיות לבין תגמול וקידום. לפיכך, קיימת התאמה בין רמות הביצועים והמסירות של העובד/ת, לבין התמורה שי/תקבל והאפשרויות שייפתחו בפניו/ה בקבוצה.

הדרכה ופיתוח ארגוני בקבוצת אסם:

עמידתה של אסם בכל היעדים מרחיקי הלכת שהיא מציבה לעצמה, תלויה ברובה באיכות עובדיה, פיתוחם והדרכתם. הסביבה התחרותית והדינמית בה אנו פועלים, מחייבת אותנו להטמיע כל העת ידע חדש ועדכני בקרב כל העובדים. כחברה המעודדת צמיחה ופיתוח אישי, אנו שמים דגש רב על טיפוח והכשרת מנהלי המחר של קבוצת אסם מקרב עובדיה.

בואו גם אתם לצמוח בבית של אסם – בארץ ובעולם.