דרושים

המשאב האנושי - שמים את העובד במרכז

המשאב האנושי הינו ללא ספק המשאב העקרי והמרכזי בפעילות אסם באשר היא. הדבר מוצא ביטוי בתפיסת עולם ניהולית וארגונית השמה את העובד במרכז. משאבים רבים מופנים לטיפוח עובדי משפחת אסם, לפיתוחם המקצועי והאישי, לדאגה לרווחתם ולהגברת תחושת השייכות שלהם לאסם.
בתוך כך, מושם דגש על תקשורת בתוך הארגון, בין עובדים בדרגים שונים ומתחומים שונים. מסגרות הרווחה של אסם, פועלות במטרה לשפר כל העת את תנאיו של העובד ולתת מענה לצרכים ייחודיים.

כחברה עסקית מובילה, אימצה אסם שיטות הערכה וקידום הפועלות על-פי נתונים אובייקטיביים ויוצרות קשר בין תפוקה, יעילות, יוזמה ומקצועיות - לבין תגמול וקידום. לפיכך, קיימת התאמה בין רמות הביצועים והמסירות של העובד, לבין התמורה שיקבל והאפשרויות שייפתחו בפניו באסם.

 

אנחנו מאמינים:

  • ביצירת מעורבות עובדים בכל הרמות
  • במעורבות בתהליכים שונים ובקבלת החלטות
  • בעידוד פתרון בעיות באמצעות עבודת צוות
  • ביצירת הזדמנויות קידום וניוד
  • בפתיחות ובכנות, תוך שיפור מתמיד של התקשורת הפנים-ארגונית בכל רבדי החברה
  • בהאצלת סמכויות והענקת אחריות לכל עובד
  • בבניית תוכנית הדרכה לפיתוח מיומנויות מקצועיות ואישיות
  • בהשתתפות בתחרויות וחשיפת עובדים מצטיינים - בעיתונות ובמסגרות פנימיות
  • בפעילויות רווחה וגיבוש עובדים
  • בעידוד יזמות פנימית ופתיחות לרעיונות חדשניים

 

הדרכה באסם:

עמידתה של אסם בכל היעדים מרחיקי הלכת שהיא מציבה לעצמה, תלויה ברובה באיכות עובדיה, פיתוחם והדרכתם. הסביבה התחרותית והמתפתחת בקצב מהיר בה אנו פועלים, מחייבת אותנו להטמיע כל העת ידע חדש ועדכני בקרב כל העובדים - בתהליך מתמשך המלווה את פעילותנו.
כחברה המעודדת צמיחה ופיתוח אישי של עובדיה, אנו נוטלים על עצמנו גם את המטלה החשובה של טיפוח והכשרת מנהלי המחר של אסם - מקרב עובדיה. על כל הפעילויות הללו אמונה מחלקת הדרכה באסם, אשר דואגת לכך שעובדים ומנהלים מכל אתרי החברה, העוסקים בתחומים שונים - ייצאו להשתלמויות פנימיות וחיצוניות, במטרה לתרום להרחבת הידע המקצועי שברשותם, ולשפר מיומנויות אישיות.

 

 

במידה ולא מצאת משרה מתאימה, נשמח לקבל את קורות החיים שלך לטובת משרות עתידיות בחברה jobs.osem@il.nestle.com