גיוון תעסוקתי בקבוצת אסם

אסם מאמינה בחשיבות קידום הגיוון התעסוקתי (Diversity) ובתרומתו של הגיוון לרוח ולאווירה החברתית בארגון. אנו רואים בגיוון תעסוקתי ושילוב של אוכלוסיות המגיעות מתרבויות שונות בקרב עובדינו, חלק מהותי מהתרבות הארגונית של קבוצת אסם.

כחברה הפונה אל כלל אוכלוסיית ישראל, אך טבעי הוא שבין עובדינו יהיו נציגים מכל חלקי המארג החברתי – תרבותי – ישראלי. שיתוף פעולה מקצועי בין עובדים שיש ביניהם שונות וגיוון, יוצר סביבת עבודה המעודדת סובלנות, פתיחות מחשבתית וקבלת השונה.

בנוסף לחשיבות הערכית של הנושא, אנו באסם מאמינים כי גיוון תעסוקתי מעשיר את החשיבה הארגונית, מספק ריבוי דעות וכישורים מגוונים ובכך מעודד חדשנות ויצירתיות בקרב כל עובדי החברה.