הודעה לצרכנים בנושא קטשופ

אסם מבקשת ליידע את הציבור כי בכמות קטנה של בקבוקי קטשופ

לחיץ 750 גרם מספר אצווה: 7197282802 שיוצרו בין השעות 03:00-16:00 ושתוקפם יפוג בתאריך 13/05/2018 נמצא טעם שאינו אופייני למוצר.

עקב השוני בטעם ומכיוון שלאסם חשוב לשמור על איכות גבוהה של מוצריה, אסם ממליצה שלא לצרוך את המוצר ופועלת לאיסופו מהמדפים.

צרכנים המעוניינים להחליף את המוצר שבידיהם, מוזמנים להתקשר לשירות צרכנים בטלפון-

1-700-70-76-76, לקבלת מוצר חלופי.

אסם מתנצלת על התקלה ותמשיך לפעול להבטחת איכות מוצריה.