הפעילות הסתיימה.

 

תודה רבה לכל המשתתפים.

 

הודעות לזוכים ימסרו בהמשך