אסם - הפתעה במבטבח

הפעילות הסתיימה,
תודה לכל המשתתפים!

מתנה עטופה